Järven kunnostushistoriaa

30.10.2019 Kylläisyys_lämpötila.JPG (40 kB)
17.6.2019 Kylläisyys_lämpötila.JPG (30 kB)
KYLLÄISYYS_LÄMPÖTILA 9_5_2019.JPG (35 kB)
KEVÄÄN 2019 MITTAUKSET
KYLLÄISYYS_LÄMPÖTILA 28.10.2018.JPG (33 kB)
SYKSYN 2018 MITTAUKSET
KYLLÄISYYS_LÄMPÖTILA 2_6_2018.JPG (34 kB)
KEVÄÄN 2018 MITTAUKSET
2017_11_05 KYLLÄISYYS.JPG (20 kB)
Alkalin_pH 1986_2017.JPG (28 kB)
Kalkituksen vaikutus
2017_6 HAPPI_KLLÄISYYS.JPG (32 kB)
2017_5_27 KYLLÄISYYS_LÄMPÖTILA.JPG (36 kB)
2017_3_31 KYLLÄISYYS.JPG (20 kB)
2017_1 HAPPI_KLLÄISYYS_lÄMPÖTILA.JPG (118 kB)
Tulokset suuntaa antavia anturivian takia.
2016_11_01 HAPPI & KYLLÄISYYS & LÄMPÖTILA.JPG (72 kB)
Pohjoisen syvänteen mittauksessa anturi osui johonkin välivedessä kelluneeseen limaan ja mittauslaite sekosi.
Aaltohapettimen vaikutus.JPG (43 kB)
Kylläisyys 28.8.2016 ja vertailu v.2011 jolloin hapetinta ei vielä ollut käytössä
2016_07_29 HAPPI & KYLLÄISYYS & LÄMPÖTILA.JPG (109 kB)
2016_05_29 HAPPI.JPG (47 kB)
2016_05_29 KYLLÄISYYS.JPG (45 kB)
2016_05_29 LÄMPÖTILA.JPG (44 kB)
2009_2016 _03 HAPPI_LAMPO KA..JPG (165 kB)
Mittaus pää- /läntisestä-/Urkin syvänteestä
2016_03_25_HAPPI&LAMPOTILA&KYLLÄISYYS.JPG (100 kB)
2016_01_24_HAPPI & KYLLÄISYYS & LAMPOTILA.JPG (64 kB)
HAPPI_KYLLÄISYYS_LÄMPÖTILA 2016_01_24
2015_11_02_HAPPI&LAMPOTILA&KYLLÄISYYS.JPG (59 kB)
HAPPI_LÄMPÖTILA_KYLLÄISYYS 2015_11_02
RAVINNEMÄÄRÄT KESÄMITTAUKSISSA 2005-2015.JPG (43 kB)
RAVINNEMÄÄRÄT KVVY:n KESÄMITTAUKSISSA
2009_2015 _09 HAPPI_LAMPO KA..JPG (100 kB)
Mittaus pää- /läntisestä-/Urkin syvänteestä
2015.8.29 & 2014.8.2014 Kylläisyys.JPG (31 kB)
Mittaus pää- /läntisestä-/Urkin syvänteestä
2015.8.29 Kylläisyys.JPG (27 kB)
Mittaus pää- /läntisestä-/Urkin syvänteestä
2015_08_06_HAPPI&LAMPOTILA&KYLLÄISYYS.JPG (83 kB)
Mittaus pää- /läntisestä-/Urkin syvänteestä
2015_04_03 KYLLÄISYYS.JPG (31 kB)
Viimeisin mittaus 3.4.2015
2014_11_01 KYLLÄISYYS.JPG (49 kB)
Mittaus pää- /läntisestä-/Urkin syvänteestä

Omavalmisteinen hapetin v.2010

Vuoden 2009 syksyn mittaustulosten perusteella ja aikaisen järven jäätymisen vuoksi oli odotettavissa jopa v.2003 pahempi hapettomuus. Talvella rakennettiin hapetin jota koekäytettiin maaliskuussa. Hankittiin myös oma happimittari, jolloin todettiin happitilanteen olevan oletettua parempi, eikä laajamittaiseen hapetukseen ryhdytty.

UUSI SYVÄNTEEN HAPETUSMENETELMÄ "AALTOHAPETIN" KOEKÄYTÖSSÄ!

 

V.2010 rakennettuun hapettimeen tehtiin muutos joka mahdollistaa sähkökäytön lisäksi myös tuulienergian hyödyntämisen. Laite käynnistettin elokuun lopulla 2011. Laitteen  tai edullisen syksyn ansiota, syvänteen happitilanne 19.3.2012 mittausten mukaan on historian paras. Laitteen purkausputkea jatkettiin keväällä 2012 ulottumaan yli 8 m:n syvyyteen ja laitteen annettiin olla toiminnassa koko kesän 2012 ajan. Tulosten perusteella laitteella ei ole juurikaan merkitystä kokonaishappipitoisuuteen kesäkautena. Tämä selittynee hapenkulutuksen kasvulla kun koko pohjapinta-ala on ollut hapellinen  ja lämpötilakerrostuneisuus hieman purkautunut. Syvänteeseen ei ole muodostunut täytttä hapettomuutta koko kesänä, joten menetelmä toimii myös käytännössä. Pohjan hapellisuus auttaa typen kierrossa ja se näkyy myös mittaustuloksissa typpipitoisuuden laskuna.  Sellaisissa järvissä joissa tuuli osuu hyvin syvänteen kohdalle, syvänteen hapetus  tällä periaatteella on edullinen ratkaisu. 

KVVY:n raportin 4.9.2015 mukaan alusveden hyvä happitilanne on parantanut merkittävästi vedenlaatua v.2012-2015.

Tämä voitaneen laskea käytetyn menetelmän ansioksi.

Kunnostushistorian aikaisia mittaustuloksia