Rantatöyräiden kunnossapitoa

22.2.2012

Ranta-asukkaat pyrkivät poistamaan tonteiltaan veden ylle kaartuvat ja siten suoraan veteen lehtensä pudottavat lehtipuut, maisemakuvaa kuitenkaan tarpeettomasti vaarantamatta.