Hapen ja lämpötilan seurantaa vuodesta 2009

17.5.2013

Syksykesästä 2009 järven kokonaishappitilanne huolestuttava. Tällöin alettiin suunnitella myös järven happitilanteen korjaavia toimia. Järvelle on kehitelty erilaisia hapetinjärjestelmiä ja happitilannetta on tarkkailtu säännöllisesti.