Aurinkoenergian hyödyntämisen jatko v.2018

14.6.2018

Kesän 2017 kokeilu osoitti syvänteen pohjan pysyvän laitteen avulla sen verran hapellisena koko alaltaan ettei hapettomuuden aiheuttamaa sisäisen kuormituksen lisäystä ollut havaittavissa. Tulosten perusteella päätettiin rakentaa kehittyneempi versio kesälle 2018.

Laite käynnistettiin alkuvaikeuksien jälkeen 10.6. 2018, jolloin syvänteen pohjalla alkoi jo esiintyä hapettomuutta. Laitteen teho riittää laskelmien mukaan käsittelemään syvänteen vesimäärän pari, kolme kertaa ennen syyskiertoa. Talviaikainenkin hapenkulutus pienenee, kun syyskierrossa ei syvänteestä nouse häpettomuuden liuottamia ravinteita kiertoon. Kertakierron aikana kylläisyyden laskun pitäisi vähentyä n.10%.