Ajankohtaista

Happitilanne 7.3.2020   verrattuna normaalitalvitilanteisiin

Uusimmat mittaustulokset  osiossa Järven kunnostushistoriaa

Maaliskuu 2020

Ei tapahtumia
Maaliskuu 2020
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

RSS
Pää- ja läntisen syvänteen happi/kylläisyys/lämpötila 25.7.2014
Läntinen syvänne kärsii pohjan happivajeesta ja ravinnepitoisuuden kasvusta.
Piilopirttin lahti on lähes hapeton jo 4m:n syvyydestä alkaen.
Päässyvänteestä mitatut kylläisyysprosenti 2004-2014. Käyristä näkyy selkeästi v.2011 asennetun aaltohapettimen vaikutus alusveden happipitoisuuteen

Heinäkuu 2014

Sinilevän esiintyminen loppui juhannuksen tietämissä, eikä uusia esiintymiä ole ollut sen jälkeen. Happitilanne ei ole merkittävästi huonontunut levän loputtua,vaikka veden lämpötila on noussut huomattavasti. Ohessa pää-ja läntisen syvänteen mittaustulokset 25.7.2014.

Kesäkuu 2014

Järvi on kärsinyt tänä kesänä edellistä kesää enemmän sinileväesiintymistä. Viime kesän esiintymä kesti vain muutamia päiviä, kun tänä kesänä levää on ollut toukokuun lopusta saakka. Määrät ovat olleet kohtuullisia, mutta muutamia lauttojakin on havaittu.Lähinnä haitat ovat veden hajusta johtuvia.

Viime kesänä tehdyt  mittaukset osoittivat kohonneita ravinnepitoisuuksia läntisessä- ja Piilopirtin lahdessa, joten tilanne ei sinällään tullut yllätyksenä.

Ohessa 27.6.2014 kylläisyysmittaustuloksia eri kohteista sekä pääsyvänteen tuloksia 2004-2014 väliseltä ajalta.Kuluvan kesän happitilanne on selkeästi huonompi edelliskesiin verrattuna. Johtunee vähäisestä veden vaihtumisesta ja levien hapenkulutuksesta.

Havaintoja

Happitilanne huono (19.3.2020)
HAVAINTOJA (3.7.2013)