Aurinkoenergian hyödyntämiskokeilu syvänteen hapetuksessa v2017

14.6.2018

Aaltohapettimesta saatujen kokemusten perusteella päätettiin kokeilla aurinkoenergian käyttöä Länsisyvänteen pohjan happitilanteen parantamisessa. Länsisyvänne sijaitsee suojaisassa lahdessa johon tuuli osuu harvoin eikä aaltohapettimesta näin olisi hyötyä.

Periaatteena veden pystysuuntaisessa liikkeessä käytetään samaa ideaa kuin aaltohapettimessa, mutta sivuttaisliike toteutetaan aurinkoenergialla toimivan koneikon avulla.  

Liitteet