Veden vaihtuvuus

24.2.2012

Järven valuma-alue on erittäin pieni. Laskennallisesti veden vaihtuminen kestää n. 1,5 vuotta. Kevättulvan jälkeen järvestä poistuu vettä vain padon minimivirtaukseksi määrätty 1,5 l/s. Huolimatta minimaalisesta virtauksesta,vedenpinta laskee kesän aikana yli 10cm.  Kesäaikana vettä tulee järveen päin siis erittäin vähän. Päinvastoin voidaan olettaa vettä suotuvan lähialueen pohjaveteen, jonka vedenpinnankorkeus mittauksissa on todettu olevan 5-45cm alhaisemmalla tasolla järvenpintaan nähden.