Pumppausta syvänteestä suolle v. 2003-2004.

24.2.2012

Syvänteestä lappoputken läpi saadaan maksimissaan virtaus n.40 kuutiota tunnissa. (11 l/s). Syyskesällä 2003 ja 2004 lappoputken kautta suolle pumpatun veden määrä vastaa suurin piirtein syvänteen vesimäärää. Suolle pumpattu vesi suotautui pääosin takaisin järveen.