Sinilevähavainto (?) viikolla 26/ 2013

29.6.2013

Levä laskeutumassa pohjalle, kun purkkia  siirretty kuvausta varten.
Levä laskeutumassa pohjalle, kun purkkia siirretty kuvausta varten.

Ainakin tiistaina 25.6  ja keskiviikkona 26.6 vedessä ollut runsaasti hiutaleita ja vesi hajultaan erittäin maamaista. Purkkiin otetussa näytteessä levä noussut pintaan, joten todennäköisesti kyseessä on sinilevä.

Lauantain 29.6 näytteessä ei pintaan nousevaa levää, mutta vesi haisee edelleen tunkkaiselta.

Limalevää esiintyy myöskin. Limalevän määrään ja hapen kulutukseen voidaan vaikuttaa mm. pitämällä rantapenger puhtaana lehtipuista, etenkin lepästä. Leppä pudottaa lehtensä vihreänä ja niistä erottuu myös runsaasti typpeä.

Pääsyvänteestä otettujen näytteiden mukaan ravinnepitoisuus on niin pieni, ettei levää pitäisi muodostua. Järvessä on kaksi pienempää syvännettä joihin ravinteita voi kerääntyä. Näistä isommasta , läntisestä syvänteestä, on tehty happi/lämpötilamittauksia v. 2012/2013 . Tuloksista näkee happipitoisuuden olevan siellä huomattavasti heikomman pääsyvänteeseen verrattuna. Pienemmästä syvänteestä, hotellin uuden laiturin edustalta, mittauksia ei ole tehty.

Miitaustulokset näkyvät sivulla "Järven kunnostushistoriaa".

Otamme heinäkuun aikana vesinäytteen  läntisestä syvänteestä ravinnepitoisuuden määrittämiseksi.

Tulosten perusteella mietimme sitten tulevaisuutta.